صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری علت نیاز به عایقکاری لوله ها در ساختمانها

علت نیاز به عایقکاری لوله ها در ساختمانها

علت نیاز به عایقکاری لوله ها در ساختمانها دلایل مختلفی برای نیاز به عایقکاری لوله ها در ساختمانها و همچنین دیگر مناطق وجود دارد. یکی از این موارد جلوگیری از میعان آب بر روی سطح لوله های آب سرد است. در سیستم های برودتی به دلیل اینکه دمای لوله ها از دمای محیط پایین تر است، بخار آب بر روی لوله ها پدیده میعان را ایجاد میکند. این امر سبب افزایش احتمال خوردگی لوله میگردد. با اعمال عایق الاستومری بر روی لوله این خطر بسیار کاهش می یابد.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار