صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری عایق بندی کانال های انتقال هوا

عایق بندی کانال های انتقال هوا

عایق بندی کانال های انتقال هوا عایق بندی صحیح کانال های انتقال هوا می تواند موجب کاهش تلفات انرژی شود.
کانالهای هوا یکی از مهمترین سیستم های مصرف انرژی هستند و اگر به درستی از لحاظ عایق بندی مورد توجه قرار نگیرند، باعث افزایش هزینه های انرژی می شوند.
کانال هایی که هوا را گرم و یا سرد می کنند در صورت داشتن تبادل حرارت با محیط اطراف می توانند در سال به حساب هزینه های گرمایش و خنک سازی خود اضافه کنند، اما شما می توانید این تلفات را با عایق کاری مناسب کاهش دهید.
جهت مشاوره بیشتر و انتخاب ضخامت مناسب عایق با کارشناس های این شرکت تماس بگیرید.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار