صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری عملکرد و مزایای عایق کاری

عملکرد و مزایای عایق کاری

عملکرد و مزایای عایق کاری به طور کلی عملکرد عایق ها بصورت زیر می باشد:
1- ذخیره انرژی
2- کنترل انتقال گرما
3- کنترل درجه حرارت
4- پیشگیری از یخ زدگی
5- حفاظت در برابر سوختگی
6- کنترل آتش
در اکثر اوقات عایق جهت انجام وظایف بالا بطور مخلوط انتخاب می شود. بدین معنی که انتخاب یک ماده با توجه به عملکردهای آن باید مدنظر قرار گیرد. همانگونه که بشر اولیه نیز در انتخاب لباس و کلبه خود این عوامل را درک می کرد.
عایق کاری حرارتی بر اساس ایجاد یک مانع حرارتی که نرخ انتقال حرارت را کاهش می دهد عمل می نماید. دلایل بسیاری برای عایق کاری تاسیسات فرآیند وجود دارد که مهمترین آنها صرفه جویی در هزینه است. منشأ صرفه جویی در هزینه از آنجاست که عایق کاری حرارتی می تواند تلفات گرمایی را کمینه کرده و بنابراین انرژی ورودی لازم برای دمای مثلا یک سیال فرآیند در یک مخزن را کاهش می دهد. از جمله دلایل دیگر برای عایق کاری، عبارتند از:
* کاهش بهره حرارتی
* فراهم ساختن کنترل میعان
* محافظت در برابر یخ زدگی
* تامین محافظت از لوله (حفاظت در برابر خوردگی و یا ایزوله کردن لوله های داغ)
* کنترل دمای فرآیند
* حفاظت در بابر حریق
* تامین عایق صوتی
ایمنی نیز به عنوان دلیلی برای عایق کاری حرارتی در محیط های پر مخاطره یا جایی که احتمال دارد کارکنان با سطوح داغ و یا بسیار سرد تماس حاصل کنند مطرح است.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار