صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری نکاتی مهم درباره عایق الاستومری، مزیت‌های عایق الاستومری

نکاتی مهم درباره عایق الاستومری، مزیت‌های عایق الاستومری

نکاتی مهم درباره عایق الاستومری، مزیت‌های عایق الاستومری عایق الاستومری از خواص انعطاف پذیری بیشتری نسبت به عایق پلی الیفین برخوردار است. بیشتر مواد عایق الاستومری که در بازار عایق کاری بکار می روند ، عموماً در حدود 30 درجه فارنهایت سفت می شوند و دارای یک نقطه شکنندگی 40- درجه فارنهایت هستند. اگرچه عایق الاستومری در دمای زیر انجماد انعطاف پذیری را از دست می‌دهد ، اما این اتفاق بر خاصیت هدایت حرارتی عایق الاستومری تأثیر منفی نمی گذارد. محصولات عایق الاستومری نسبت به مواد پلی الیفین انعطاف پذیرتر هستند.
مواد عایق الاستومری و پلی الیفین استاندارد دارای امتیاز طبقه بندی خطر آتش سوزی 25/50 برای ضخامت یک اینچ و در صورت تست مطابق با ASTM E-84 (روش استاندارد تست خصوصیات سوزش سطحی مصالح ساختمانی) هستند. با این حال، ویژگی‌های سوزش آنها به طور قابل توجهی متفاوت است. برای مثال محصولات عایق الاستومری برای کاهش میزان اکسیژن موجود در آتش طراحی شده‌اند. اما محصولات عایق پلی الیافین به همین شیوه واکنش نشان نمی دهند، بلکه در مقابل شعله ذوب می شوند.


منبع:
https://insulation.org/io/articles/proper-use-and-application-of-flexible-closed-cell-insulation/


تهیه شده در وبسایت ایزیدم ایران ارائه کننده عایق الاستومری و خدمات عایق بندی 


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار