صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری مقایسه محصولات عایق الاستومری و پلی الیفین

مقایسه محصولات عایق الاستومری و پلی الیفین

مقایسه محصولات عایق الاستومری و پلی الیفین اگرچه عایق الاستومری و پلی الیفین توسط دو فرآیند مختلف تولید می شوند، اما محصولات عایق الاستومری و پلی الیفرین به دلیل ساختار سلول بسته خود دارای بسیاری خصوصیات مشابه هستند. عایق الاستومری و پلی الیفرین هر دو بدون فیبر، ضد گرد و غبار و غیر سمی هستند. هیچکدام از عایق الاستومری و پلی الیفرین از CFC در فرآیندهای تولیدشان استفاده نمی‌کنند. عایق الاستومری و پلی الیفرین حاوی هیچ ماده اولیه ای با لاتکس یا فرمالدئید نیز نیستند. به دلیل ساختار سلول بسته، هر دو محصول عایق الاستومری و پلی الیفرین از خواص انتقال حرارتی عالی و بخار آب برخوردارند. مقاومت در برابر فشرده سازی یا فشردگی نیز نتیجه ساختار سلول بسته عایق الاستومری و پلی الیفرین است. محصولات سلول بسته عایق الاستومری و پلی الیفرین به راحتی رطوبت را به خود وارد نمی‌کنند، که همین مورد باعث رفع برخی از نگرانی های مربوط به رشد قالب و باکتری ها می‌شود. همچنین محصولات عایق الاستومری و پلی الیفرین الزامات آزمایش استاندارد قارچ و باکتریها (ASTM G-21 و ASTM G-22) را برآورده می کنند. نکته مهم دیگر این است که سطح مواد عایق الاستومری و پلی الیفرین در برابر فرسایش هوا مستعد نیستند و به اندازه کافی برای تمیز کردن دوام دارند.

منبع:
https://insulation.org/io/articles/proper-use-and-application-of-flexible-closed-cell-insulation/


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار