صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری فرایند ساخت عایق الاستومری، تولید عایق الاستومری، قیمت عایق الاستومری، عایق الاستومری ایزیدم ایران

فرایند ساخت عایق الاستومری، تولید عایق الاستومری، قیمت عایق الاستومری، عایق الاستومری ایزیدم ایران

فرایند ساخت عایق الاستومری، تولید عایق الاستومری، قیمت عایق الاستومری، عایق الاستومری ایزیدم ایران سه مؤلفه اصلی مورد استفاده در ساخت فوم عایق الاستومری سلول بسته شامل موارد زیر است:
۱. مخلوط لاستیک مصنوعی، به طور معمول لاستیک بوتادین نیتریل (NBR) و یا مونومر اتیلن-پروپیلن دیین (EPDM)
۲. پلی وینیل کلرید (PVC)
۳. یک ماده کف کننده شیمیایی
برای ساخت عایق الاستومری این اجزاء در یک میکسر بزرگ، معمولاً در دسته های 500 پوند یا بیشتر ترکیب می شوند. سپس مخلوط را در تجهیزات اکسترودینگ قرار می دهند تا به شکل خاصی که به طور معمول یا یک لوله گرد یا یک صفحه صاف از عایق الاستومری است تبدیل شود. برای ساخت عایق الاستومری پروفیل تا دمایی خاص گرم می شود تا طبق فرایندی ماده کف کننده شیمیایی از جامد به گاز تغییر کند. وقتی این اتفاق بیفتد، هزاران سلول کوچک هوا که همه آنها به هم وصل هستند تشکیل می شوند. در مرحله بعدی از ساخت عایق الاستومری پروفیل با دقت خنک می شود. سپس به اندازه مورد نیاز بریده شده و برای حمل و نقل بسته بندی می شود تا به دست مصرف کنندگان عایق الاستومری برسد.


منبع:
https://insulation.org/io/articles/insulation-materials-closed-cell-elastomeric-foam/


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار