صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری چه چیزی باعث می‌شود که عایق فوم الاستومری اولین و بهترین انتخاب برای کاربردهای تبرید شود؟ عایق الاستومری خوب، عایق الاستومری مناسب، بهترین عایق الاستومری

چه چیزی باعث می‌شود که عایق فوم الاستومری اولین و بهترین انتخاب برای کاربردهای تبرید شود؟ عایق الاستومری خوب، عایق الاستومری مناسب، بهترین عایق الاستومری

چه چیزی باعث می‌شود که عایق فوم الاستومری اولین و بهترین انتخاب برای کاربردهای تبرید شود؟ عایق الاستومری خوب، عایق الاستومری مناسب، بهترین عایق الاستومری انتخاب عایق الاستومری سلول بسته، مؤثرترین راه برای کنترل تراکم درون یک سیستم است. عایق الاستومری با 0.050 نفوذپذیری بخار آب، تقریباً ضد آب است و نیازی به بازدارنده بخار اضافی ندارد. عایق الاستومری نه تنها دارای درجه نفوذ پذیری پایین است، که در برابر سوراخ‌هایی که می توانند اثر حرارتی سلولهای باز و فیبر را مختل کنند نیز کمتر آسیب پذیر است. سطح صاف و انعطاف پذیر عایق الاستومری نیز به محکمی در برابر تجهیزات مجاورش قرار می گیرد. همچنین عایق الاستومری درزهای مشترک و نقاط باز را می‌پوشاند و از باز شدن محل احتراق جلوگیری می کند. به همین خاطر عایق الاستومری بهترین انتخاب برای کاربردهای تبریدی است.منبع:
https://www.armacell.us/blog/post/what-makes-closed-cell-elastomeric-foam-insulation-the-1-choice-for-refrigeration-applications/


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار