صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری عایق‌کاری لوله با عایق الاستومری ، عایق الاستومری ایزیدم ایران ، عایق الاستومری ، بهترین عایق الاستومری ، قیمت عایق الاستومری ، نصب عایق الاستومری ، عایق الاستومری ارزان ، عایق الاستومری خارجی ، عایق الاستومری ایرانی

عایق‌کاری لوله با عایق الاستومری ، عایق الاستومری ایزیدم ایران ، عایق الاستومری ، بهترین عایق الاستومری ، قیمت عایق الاستومری ، نصب عایق الاستومری ، عایق الاستومری ارزان ، عایق الاستومری خارجی ، عایق الاستومری ایرانی

عایق‌کاری لوله با عایق الاستومری ، عایق الاستومری ایزیدم ایران ، عایق الاستومری ، بهترین عایق الاستومری ، قیمت عایق الاستومری ، نصب عایق الاستومری ، عایق الاستومری ارزان ، عایق الاستومری خارجی ، عایق الاستومری ایرانی در ساختمان‌ها برای جلوگیری از مصرف سوخت اضافی، باید از اتلاف گرما و حرارت در بخش‌های مختلف تاسیسات در ساختمان‌ها، جلوگیری شود و گرمای ایجاد شده باید به سمت اتاق‌ها و سایر قسمت‌هایی که به گرما نیاز دارند، انتقال پیدا کند . برای جلوگیری از به هدر دادن انرژی، باید تمامی لوله‎ها، مخازن و سایر قسمت‌های تاسیسات با عایق الاستومری، عایق کاری شود.
در ساختمان‌ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی موجود و کنترل سر و صدا و هم چنین جلوگیری از نفوذ رطوبت، تمامی قسمت های مختلف اعم از لوله‌ها و مخازن و دیگ تاسیسات با عایق الاستومری پوشانده می‌شود و راه مناسبی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم محسوب می‌شود . وظیفه اصلی تمامی عایق ها از جمله عایق الاستومری، جلوگیری از هدایت حرارت به خارج و همچنین جلوگیری از انتقال صدا و رطوبت به سایر نقاط می‌باشد .
روش عایق‌کاری لوله‌های آب
در ساختمان‌ها و در کل تمام سازه‌های آپارتمانی مسکونی، لوله‌های آب به روش‌های مختلف توکار ، روکار در خارج یا داخل ساختمان لوله‌کشی می‌شوند. لوله های آب به هر روشی که در ساختمان به کار رفته باشند، باید عایق‌کاری شوند. قبل از انجام عایق‌کاری باید لوله‌های آب از مواد و مصالح تمیز شوند و در لوله‌های آب سیستم‌های گرم کننده ضد زنگ بر روی لوله‌ها زده شود و در صورت نیاز دو مرتبه این کار انجام شود. همانطور که پیش‌تر در این مطلب ذکر شد، بهترین عایق برای عایق‌کاری سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، عایق الاستومری است.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار