صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری لزوم ایجاد عایق الاستومری برای کاهش مصرف انرژی ، نصب عایق الاستومری خوب ، نصب عایق الاستومری ، خرید عایق الاستومری، بهترین عایق الاستومری ، انواع عایق الاستومری

لزوم ایجاد عایق الاستومری برای کاهش مصرف انرژی ، نصب عایق الاستومری خوب ، نصب عایق الاستومری ، خرید عایق الاستومری، بهترین عایق الاستومری ، انواع عایق الاستومری

لزوم ایجاد عایق الاستومری برای کاهش مصرف انرژی ، نصب عایق الاستومری خوب ، نصب عایق الاستومری ، خرید عایق الاستومری، بهترین عایق الاستومری ، انواع عایق الاستومری استفاده از عایق الاستومری به دو منظور مد نظر کارشناسان ساختمان سازی قرار گرفته است. اول اینکه عایق الاستومری بار گرمایی محیط خانه را بالاتر برده و ضریب از دست دادن انرژی و یا به قول خودشان کاهش مصرف انرژی را بالاتر ببرند.

اتلاف گرما در زمستان باعث می شود محیط خانه به راحتی گرم نشود و متاسفانه این موضوع با پرداخت بهای زیاد تجربه به دست آمد. در ایران ساختمان هایی که در چند دهه گذشته ساخته شدند اصلا قابلیت حفظ گرما را ندارند. عدم استفاده از یک عایق مناسب حرارتی در کف ساختمان ، دیوارها و سقف باعث می شود به راحتی حرارت از بدنه ساختمان خارج شود .

موضوعای که حتی با دو جداره کردن پنجره ها هم خیلی خود را نشان نمی دهد و برخی از افراد می پرسند که چرا خانه ما با اینکه ساختار پنجره ها را هم تغییر داده ایم باز سر است همین موضوع نبود عایق های حرارتی در بدنه ساخت ساختمان می باشد.

بهترین عایق الاستومری کف و دیوار ساختمان

از طرفی هدف دوم کارشناسان ساخت ساختمان جلوگیری از ورود حرارت به ساختمان ها می باشد. حتما برای شما هم پیش آمده که در تابستان گرمای بیش از اندازه داخل خانه شما را کلافه کرده و حتی گاهی اذعان دارید که هوای بیرون خنک تر است.

این دلیل هم دقیقا به همین خاطر است. شما با نداشتن عایق الاستومری در ساختمان خود باعث می شوید گرمای بیرون وارد خانه شود و در خانه به دلیل محسور بودن به اصطلاح دم کند و یا گرما ماندگار شود. وقتی هوا راحت در جریان نیست ولی گرما بر محیط خانه اثر می گذارد.

در همان تابستان داغ شدن زیاد دیوار های خانه باز هم پرت انرژی سرمایشی شما را به همراه خواهد داشت.

در نتیجه استفاده از عایق الاستومری به منظور جلوگیری از ورود هوای داغ در تابستان و خروج گرما در زمستان امری حیاتی برای خانه های نو ساز است.

قبلا در مقاله قبل گفتیم که نبود عایق بندی در زیر لوله های گرمایش از کف یکی از دلایل پرت انرژی گرمایشی است.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار