صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری ویژگی های مهم بهترین عایق الاستومری یا عایق حرارتی ، نصب عایق الاستومری، بهترین عایق الاستومری

ویژگی های مهم بهترین عایق الاستومری یا عایق حرارتی ، نصب عایق الاستومری، بهترین عایق الاستومری

ویژگی های مهم بهترین عایق الاستومری یا عایق حرارتی ، نصب عایق الاستومری، بهترین عایق الاستومری ویژگی های مهم بهترین عایق الاستومری یا عایق حرارتی
مقاومت در برابر حرارت را برای جلوگیری از هدررفتن انرژی داشته باشد
در برابر عوامل میکروبی و قارچی از مقاومت خوبی برخوردار باشد
دربرابر عوامل خارجی واکنش ندهد واز لحاظ شیمیایی خنثی باشد
در برابر فشار و حرارت از مقاومت خوبی برخوردار باشد
در برابر حرارت و گرمای زیاد چروک نشود
مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش
چگالی مناسبی داشته باشد
عمر مفیدی داشته باشد


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار