صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری عایق های حرارتی یا عایق الاستومری، نصب عایق الاستومری ، قیمت عایق الاستومری

عایق های حرارتی یا عایق الاستومری، نصب عایق الاستومری ، قیمت عایق الاستومری

عایق های حرارتی یا عایق الاستومری، نصب عایق الاستومری ، قیمت عایق الاستومری عایق‌های حرارتی یا عایق الاستومری:
عایق‌های حرارتی یا عایق الاستومری موادی هستند که به سبب جنسشان از تبادل حرارت بین محیط گرم و سرد به مقدار زیادی می‌کاهند. عایق الاستومری علاوه بر خاصیت فوق دارای خواصی دیگر از قبیل قابلیت تحمل بار، ممانعت از نفوذ رطوبت، عایق صوت بودن و دیگر موارد هستند.

در صورت عایق کاری حرارتی (گرمابندی) با عایق الاستومری عناصر ساختمان تأمین و حفظ شرایط آسایش حرارتی فضاهای کنترل شده به راحتی و همراه با صرفه‌جویی در مصرف انرژی انجام می‌گردد. بسته به این که ساختمان در منطقه گرمسیر، سردسیر و یا معتدل قرار داشته باشد ضخامت عایق و نوع عایق‌بندی متفاوت خواهد بود.
مبانی تعیین حداقل میزان عایق حرارتی یا عایق الاستومری
اصولاً در هر نوع سرمایه‌گذاری بازدهی اقتصادی آن در درجه اول اهمیت قرار دارد. عایق‌بندی ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بنابراین در تعیین بهینه مقدار عایق حرارتی موردنیاز در هر یک از جدارهای مختلف ساختمان بازده اقتصادی آن مبنای محاسبه خواهد بود، که از دو طریق صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش ظرفیت سیستمهای حرارتی و برودتی دخالت داده می‌شود.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار