صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری کارکرد کلی عایق الاستومری ، عایق الاستومری ، عایق الاستومری با کیفیت

کارکرد کلی عایق الاستومری ، عایق الاستومری ، عایق الاستومری با کیفیت

کارکرد کلی عایق الاستومری ، عایق الاستومری ، عایق الاستومری با کیفیت عایق الاستومری حرارتی دارای دو نوع عملکرد کلی است
که یکی کاهش عبور حرارت و دیگری بازتابش گرمای دریافتی است. عایق الاستومری حرارتی که نقش کاهنده انتقال گرما را دارند، دارای ضریب رسانش حرارتی بسیار پایینی هستند و نمونه های بازتاباننده برای بازگرداندن گرما به داخل فضای مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرند.
راهکارهای ابتدایی برای کاهش انتقال گرما، افزایش ضخامت دیواره ها، کف و حتی سقف بود، اما این راهکار وزن زیادی به ساختمان وارد می کرد و به میزان زیادی مصرف مصالح را بالا می برد اما در مورد عایق الاستومری حرارتی این مشکلات وجود ندارد.
از آنجایی که وزن کم مصالح رابطه مستقیمی با کاهش خسارت جانی و مالی وارده در هنگام وقوع زلزله می شود، عایق الاستومری حرارتی به علت وزن کم خود در دسته مصالح ضد زلزله قرار می گیرند. وزن کم عایق الاستومری حرارتی در کنار کارایی موثری که دارد، این محصول را به گزینه ای مناسب برای ساخت و ساز تبدیل می کند.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار