صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری بهترین استفاده از عایق الاستومری، نصب عایق الاستومری، قیمت عایق الاستومری

بهترین استفاده از عایق الاستومری، نصب عایق الاستومری، قیمت عایق الاستومری

بهترین استفاده از عایق الاستومری، نصب عایق الاستومری، قیمت عایق الاستومری کاربری بسیار مناسب عایق الاستومری، در سیستم های تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش، کانال های آب و هوا و خنک سازها مشهود است.
- عایق الاستومری برای کاربردهایی که در آنها چرخه های حرارتی از گرم به سرد و بلعکس به طور مرتب وجود دارد، بسیار مناسب اند.
- در صورت داشتن ضخامت مناسب، می توان از این عایق الاستومری در فرآیندهای فوق سرد (Cryogenic) نیز استفاده کرد.
نمونه های متفاوت از عایق الاستومری را از ایزیدم بخواهید.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار