صفحه اصلی مقالات عایق الاستومری مکان هایی که می توان از عایق الاستومری برای عایق کاری استفاده کرد

مکان هایی که می توان از عایق الاستومری برای عایق کاری استفاده کرد

مکان هایی که می توان از عایق الاستومری برای عایق کاری استفاده کرد مکان هایی که باید عایق کاری شوند
- سقف ها: با عایق کاری سقف با عایق الاستومری، مصرف انرژی برای سرمایش وگرمایش ساختمان 35% تا 45% کاهش می یابد.
- دیوار های خارجی: صرفه جویی در انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان حدود 15% با عایق الاستومری است.
- کف: عایق الاستومری مصرف انرژی در زمستان را 5% کاهش می دهد.
- لوله های آب گرم: برای عایق کاری لوله های آب گرم می توان از عایق الاستومری یا عایق هایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند، استفاده کرد.
سقف و کف ساختمان های موجود را می توان به راحتی عایق الاستومری نمود. بر اساس مقررات ملی ساختمان، تمامی ساختان هایی که ساخته می شوند، باید به اندازه کافی عایق کاری شوند. میزان عایق مورد نیاز در همین مقررات تعیین شده است.


شاخه های محصولات
کمپانی های همکار