صفحه اصلی محصولات عایق بدون هالوژن

عایق بدون هالوژن

برخی از انواع عایق های الاستومری به دلیل محدودیت های ذاتی محیط به کارگیری نیاز است که حتما عاری از کلر، برم و به طور کلی هر نوع هالوژن باشد. از این رو عایق الاستومری بدون هالوژن برای استفاده های ویژه تهیه و تولید شده است. یکی از کاربردهای ویژه ای که نیاز به استفاده از عایق الاستومری بدون هالوژن در ان احساس میشود، عایق کاری روی کشتی و به طور کلی کلیه سیستم های مرتبط با دریا است. عایق الاستومری بدون هالوژن در صورت آتش سوزی حداقل میزان دود و مواد مضر را تولید میکند.

عایق الاستومری لوله ای هالوژن فری

عایق الاستومری رولی هالوژن فری

شاخه های محصولات
کمپانی های همکار