صفحه اصلی محصولات عایق NBR عایق الاستومری رولی NBR

عایق الاستومری رولی NBR

گاهی از عایق الاستومری NBR به صورت رولی یا ورقه ای استفاده میشود. استفاده از عایق الاستومری رولی NBR سبب سهولت و سرعت عایقکاری میشود. عایق الاستومری رولی NBR به راحتی برش خورده و آماده نصب میشود. برخی از انواع محصولات عایق الاستومری رولی NBR پشت چسبدار هستند. به این معنا که در هنگام نصب دیگر نیازی به چسب زدن بر روی دیوار یا محل عایقکاری نیست و تنها با جدا کردن پوشش میتوان عایق الاستومری رولی NBR را نصب نمود. این قابلیت سرعت عمل عایقکاری را دوچندان میکند. عایق الاستومری رولی NBRشرکت ایزیدم ایران به شکل ساده ، با روکش آلومینیوم یا با روکش آلومینیوم مسلح در ضخامت های متفاوت و استاندارد قابل عرضه است. همچنین هریک از این مدلها بنا به نیاز مشتری ممکن است به صورت پشت چسبدار عرضه شود.

عایق الاستومری با روکش آلومینیوم مسلح NBR

عایق الاستومری رولی ساده NBR

عایق الاستومری با روکش آلومینیوم ساده NBR

عایق الاستومری پشت چسبدار ساده NBR

عایق الاستومری پشت چسبدار مسلح NBR

شاخه های محصولات
کمپانی های همکار