چسب

برای نصب پوشش عایق الاستومری بر روی دیوار ، سقف یا محل مورد نظر، از چسب استفاده میشود. چسب عایق الاستومری به دو صورت چسب ماستیکی و چسب مایع مخصوص عایق الاستومری وجود دارد.

چسب ماستیک

چسب مایع عایق الاستومری

شاخه های محصولات
کمپانی های همکار