قفل و بست کانال

.قفل و بست از اجزای لوازم جانبی برای نصب عایق الاستومری می باشد


قفل و بست کانال


قفل و بست.قفل و بست از اجزای لوازم جانبی برای نصب عایق الاستومری می باشد . شرکت ایزیدم در اران بهترین نمونه های قفل و بست را برای عایق الاستومری ارائه می دهد.


تهیه شده در وبسایت ایزیدم ایران ارائه کننده عایق الاستومری و خدمات عایق بندی 


قفل و بست کانال


مشخصات تکنیکال

شاخه های محصولات
کمپانی های همکار