صفحه اصلی محصولات عایق EPDM عایق الاستومری رولی EPDM

عایق الاستومری رولی EPDM

گاهی از عایق الاستومری EPDM به صورت رولی یا ورقه ای استفاده میشود. استفاده از عایق الاستومری رولی EPDM سبب سهولت و سرعت عایقکاری میشود. عایق الاستومری رولی EPDM به راحتی برش خورده و آماده نصب میشود. برخی از انواع محصولات عایق الاستومری رولی EPDM پشت چسبدار هستند. به این معنا که در هنگام نصب دیگر نیازی به چسب زدن بر روی دیوار یا محل عایقکاری نیست و تنها با جدا کردن پوشش میتوان عایق الاستومری رولی EPDM را نصب نمود. این قابلیت سرعت عمل عایقکاری را دوچندان میکند. عایق الاستومری رولی EPDMشرکت ایزیدم ایران به شکل ساده ، با روکش آلومینیوم یا با روکش آلومینیوم مسلح در ضخامت های متفاوت و استاندارد قابل عرضه است. همچنین هریک از این مدلها بنا به نیاز مشتری ممکن است به صورت پشت چسبدار عرضه شود.

عایق الاستومری با روکش آلومینیوم ساده EPDM

عایق الاستومری با روکش آلومینیوم مسلح EPDM

عایق الاستومری پشت چسبدار ساده EPDM

عایق الاستومری پشت چسب دار مسلح EPDM

عایق الاستومری رولی ساده EPDM

شاخه های محصولات
کمپانی های همکار